En början…

Sedan en tid tillbaka har mina tankar kretsat kring vilka prioriteringar jag gör i livet utifrån de förutsättningar jag har. Jag tror att många håller med mig om att med lite planering och framförhållning så skulle det vara möjligt att få ut mer av dygnets 24 timmar eller veckans 7 dagar, för att inte tala om de 365 dagar som passerar under ett år.

Eller lönen. Vart tar den vägen egentligen?

Att hushålla med de resurser man har, vare sig det handlar om tid, pengar eller energi så är det något som intresserar mig. Det kittlar lite grann… Vilka möjligheter finns egentligen? Hur mycket kan man hinna med? Vad är egentligen värt att prioritera? Hur mycket kan man spara? Vad skulle man kunna göra?

Jag ser fram emot att undersöka detta vidare och kanske rentav lära mig någonting nytt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *