Att skapa en budget, del 2

En budget är grundbulten i en sund privatekonomi.

Det har tagit mig 30 år att inse det vilket är på tok för länge. Det är möjligt att vi pratade om det på hemkunskapen i skolan men vem är mottaglig för sådan kunskap i den åldern.

Jag är uppvuxen med en ensamstående mamma och flera syskon. När jag tänker efter så minns jag att hon veckoplanerade vilken mat vi skulle äta. Jag minns också att en gång i månaden, i samband med lön, slog hon på stort och vi fick hemkörd pizza. I övrigt har jag inga som helst pengarelaterade minnen från min uppväxt. Det är när jag blivit äldre som jag börjat undra; hur fick hon ihop det egentligen? Troligtvis med en budget…

Vad behövs för att kunna göra en budget? 

Jag tycker om att hålla det analogt med papper och penna till en början.

Jag brukar tänka att man gör en budget i fem enkla steg.

Steg ett

Jag skriver in vilken lön jag väntas få utbetalt för nästkommande månad (ja, man gör en budget för den månad som kommer).

Jag har bara den lön som jag får från mitt arbete. Om du har andra inkomster utöver lönen eller bidrag så ska det vara med i sammanställningen av inkomster.

Steg två

Nästa steg är att skriva upp vilka fasta utgifter man har. Fasta utgifter är utgifter som kommer varje månad som inte går att påverka så lätt. Vi har alla fasta avgifter såsom hyra, värme, vatten, transportkostnader, telefonkostnader, lån och försäkringar.

Steg tre

I steg tre sammanställer jag kostnader eller utgifter som är mer anpassningsbara. Det är framför allt dessa utgifter som du kan laborera med när du gör din egen budget för att exempelvis kunna spara undan lite extra. Här ingår utgifter för mat, underhållning, kläder och andra småsaker.

Steg fyra

Det näst sista steget är att räkna samman inkomsterna och de tänkta utgifterna. Om det går plus minus noll så är det bra. Har jag pengar över så är det super! Det är pengar som kan sparas till den där resan eller vad jag nu skulle vilja göra längre fram. Om jag ligger minus så behöver jag se över de planerade utgifterna igen, kan jag skala av några hundra på mat, kläder eller underhållning?

Steg fem

Det sista steget fortgår under hela följande månad.  Det är när jag jämför min plan med hur verkligheten är. Håller jag budgeten eller behöver jag göra anpassningar allt eftersom?

Ett tips: Börja med att betala dig själv (spara), redan i steg två. På så vis tar inte pengarna slut innan du gjort det viktigaste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *